Land voorbereidingen

In Itangala heeft Creation Africa 2 1/2 acres aan land. Er is genoeg plaats om een eigen ruimte op te bouwen van waaruit gewerkt kan worden en voor kinderen die herstel nodig hebben. Daarnaast kan er landbouw plaatsvinden en is er ruimte om vee te houden. De nodige voorbereidingen zijn getroffen en het land is met de beschikbare techniek omgeploegd.