Family House/recovery program

Hieronder ziet u een impressie van de ontwikkeling van Manuel, van 2012 tot en met 2015, in 2012 8 jaar oud.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Maak ook kennis met Patricia: gered van ondervoeding

Deze slideshow vereist JavaScript.

Om een veilig thuis te kunnen bieden aan straat en/of weeskinderen of kinderen die vanwege armoede, ondervoeding, HIV/aids, dreigen te sterven hebben we de laatste 6 jaar gewerkt met een Family House waar kinderen konden revalideren en opgroeien tot gezonde sterke jongeren. In die tijd zijn contacten met familieleden die achterhaald konden worden gestimuleerd en onderhouden. Gestreefd is er naar hereniging en/of herplaatsing bij familieleden waarbij dit mogelijk is gebleken. Kinderen die terug zijn geplaatst kunnen nog in aanmerking komen voor studiekosten tegemoetkoming. Ons doel is families te stimuleren hun verantwoordelijkheid opnieuw op te nemen voor betreffende kinderen en bij te dragen waar mogelijk. Er wordt dus altijd  gezocht naar afkomst en achtergrond. Levens zijn gered van ondervoeding en kinderen hebben een kans gekregen in een gezonde omgeving te kunnen opgroeien.

Deze slideshow vereist JavaScript.

%d bloggers liken dit: