ANBI en AVG

Naam: Creation Africa RSIN: 851169351

Reginadonk 1 4707 TN Roosendaal

info@creationafrica.org

tel.: 06-29164598

J. Meijer, voorzitter.

M. Veenker, secretaris,

C. Petersen

Bestuurders kunnen aanspraak maken op een  onkostenvergoeding.

De doelstelling van Creation Africa is: Het geven van materiele en immateriële zorg en steun aan straat en weeskinderen kortom aan de behoeftigen en zieken om zodoende een bijdrage te leveren aan een waardig bestaan en een hoopvolle toekomst. Eerste opvang voor kinderen die verwaarloosd of ziek zijn, HIV/aids hebben of gevaar lopen voor geweld. Het bestrijden van kinderarbeid zit hierin besloten. Family Support ter versterking van de gezinsverbanden en het leveren van de juiste tools en onderwijs om de zelfstandigheid van vrouwen te bevorderen en werkgelegenheid te creëren.

Privacy Protocol Creation Africa

%d bloggers liken dit: