zeep maken in Masese

Op 7 maart j.l. was er een workshop zeep maken. 25 vrouwen hebben deelgenomen. De workshop vond plaats in een van de Masese sloppenwijken. Iedere deelnemer heeft na afloop zeep mee naar huis gekregen. Onderling hebben vrouwen met elkaar afgesproken om thuis gezamenlijk de kennis te gebruiken en samen zeep te maken.