Samen kunnen we meer, samen doen we meer.

Samenwerking met Partin is een feit.
Partin is de brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven (PI). Zij wil het PI een stem geven bij discussies over ontwikkelingssamenwerking en de belangen behartigen van deze groep. De lijfspreuk Samen kunnen we meer, samen doen we meer vormt de basis achter de activiteiten die Partin ontplooit. We proberen met het collectief zaken mogelijk te maken die voor het afzonderlijke PI onmogelijk zijn. Denk hierbij aan collectieve subsidieaanvragen, kwaliteitsverbetering door samenwerken en samen leren en het gesprek aangaan met diverse andere actoren in de sector.

partin_logo-web