Afronding lagere school

Odong, Daniel and Jonathan, 10-11-2014

Jonathan, Odong en Daniel hebben de lagere school afgerond. Ze zijn er klaar voor naar t vervolg onderwijs te gaan. We zoekennaar een weg om dat voor hen mogelijk te maken.