Zonnetje Patricia

Patricia mei 2012

Patricia is een zonnetje en haar lach is aanstekelijk. Toen we haar voor het eerst ontmoette was ze erg ondervoed en nu is ze een gezonde sterke jonge meid. Er is contact met de moeder van Patricia die herstellende is van een langdurende ziekte. Als Stichting willen wij dat kinderen kunnen opgroeien en revalideren in een gezinsverband. Wij hebben daarom geen weeshuis maar een Family House. De blijvende betrokkenheid van ouders of familieleden is een belangrijke factor. In vakanties bezoeken de kinderen hun familieleden zodat de band onderhouden kan worden. We streven ernaar wanneer de situatie van de familie het toelaat dat het kind wordt teruggeplaatst en reintegreert. Odong de oudste jongen momenteel wordt door Blessings4you-Uganda voorzien van voedsel, onderwijs en gezondheidszorg maar slaapt thuis.