Alle berichten door Creation Africa

Afstuderen

3 jongeren zijn op school de laatste term van de middelbare school in gegaan. Een van hen is Stella. Stella leeft alleen met haar vader. Er is geen licht en in de avond is het moeilijk om huiswerk te maken. Onze meester Richard begeleidt haar zodat zij met succes de examens kan doorlopen en haar studie tot volle tevredenheid af kan ronden.

Het vee

Deze diashow vereist JavaScript.

Onze veestapel doet het goed. Er zijn jonge geitjes geboren en varkens bijgekomen. We zijn gestart met 5 gezinnen die hier inkomen uit genereren. Van de geboren geitjes worden er uitgedeeld en zo vermeerdert het aantal begunstigden.

Bezoek sloppenwijk Masese

Uiteindelijke uitslag voor David is Potts Disease naar aanleiding van verwaarloosde TBC. Potts Disease is een vergroeing van de ruggenwervel. In Davids geval zijn er openingen tussen de wervels ontstaan. Zoals het er nu uitziet zijn de ruimtes zich aan het sluiten door de medicatie. De enige contactpersoon in Masese voor David is de 2e man van zijn moeder. Davids vader en moeder zijn overleden. De stiefvader maakt bezems om in voedsel te kunnen voorzien. T was leuk om een bezoekje te brengen.

Kleine David

De tbc medicatie van David slaat aan en hij krijgt steeds meer energie. David is een erg blij kind en super intelligent. Omdat David sterk verwaarloosd was en er te lang is gewacht om David naar een dokter te brengen heeft er zich scoliose ontwikkeld in Davids lichaam waardoor hij erg scheef groeit.  Onderzocht gaat worden wat de mogelijkheden zijn in Oeganda om de schade aan zijn lichaam zo veel mogelijk te kunnen beperken. Een bezoek aan Corsu Hospital is gepland.

Family support

Deze diashow vereist JavaScript.

Kleine Emma groeit goed en Julienne is een gezond mooi meisje. Deze kinderen hebben het geluk een toegewijde vader te hebben die er alles aan doet wat mogelijk is om voor de kinderen te zorgen. Beide gezinnen wonen in een kleine ruimte van 3 x 3m. Ontzettend blij zijn zij met de ondersteuning van Creation Africa in praktische zaken zoals kleding en benodigdheden. Deze keer hebben wij de vaders eens extra verwend en zien zij er naar hun zeggen “smart” uit.